A A AAktualnościkomentarze (8)

Żona nie zawsze musi spłacać długi męża

Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi zaciągnięte przez małżonka wystarczy znieść wspólnotę majątkową. Fot. Archiwum

Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi zaciągnięte przez małżonka wystarczy znieść wspólnotę majątkową. Fot. Archiwum

- Jesteśmy małżeństwem od ośmiu lat. Zupełnie niespodziewanie dowiedziałam się, że mój mąż narobił sporach długów. Teraz obawiam się, że na mnie spadnie obowiązek ich spłacania. Co na ten temat mówią przepisy – interweniuje Monika C. z Kolbuszowej.

Okazuje się, że żona nie zawsze odpowiada za długi, których narobił jej mąż. Wiele zależy od tego, kiedy powstał dług i czy małżonka zgodziła się na jego zaciągnięcie.

- Bardzo istotne jest również jak prawnie uregulowane są sprawy majątkowe między żoną a jej mężem – zaznacza Radomir Stasicki, prawnik w Biurze Rzecznika Praw Konsumenta w Rzeszowie.

Ustawowa wspólność majątkowa
Z chwilą zawarcia małżeństwa między żoną a mężem powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystko, czego się oboje dorobią w czasie trwania małżeństwa, jest wspólne. Wyłączony zostaje jedynie tzw. majątek osobisty, a więc m.in. ubrania, czy sprzęt sportowy.

Należy pamiętać, że majątkiem wspólnym małżonkowie odpowiadają nawzajem za swoje zobowiązania. Jeśli jednak dług jednego z małżonków powstał przed ślubem, wówczas wierzyciele nie mają prawa żądać jego spłaty z majątku wspólnego. Mogą jedynie domagać się pieniędzy od dłużnika, na przykład z jego pensji.

Dług po ślubie
Kiedy mąż narobił długów już po ślubie, wszystko zależy od tego, czy żona wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez męża, czy też nie.
Jeśli mąż bez zgody żony pożyczył pieniądze od bliskiego znajomego, wziął szybki kredyt, bądź podżyrował pożyczkę, której pożyczkobiorca nie spłaca, wówczas sam odpowiada za długi.

Oznacza to, że komornik nie ma prawa ściągać należności z waszego majątku wspólnego ani też z osobistego majątku żony. Może jedynie zająć pensję męża oraz jego osobiste dobra. Przykładowo - traktor, laptop, albo skuter, który należy wyłącznie do niego.

Za wiedzą żony
Gdy dług został zaciągnięty za wiedzą i zgodą żony, wówczas wierzyciele mogą domagać się spłaty tylko z majątku wspólnego obojga małżonków. Komornik nie może zająć np. wynagrodzenia żony za pracę, jeśli nie jest dłużnikiem. Gdy oboje zaciągnęli dług, solidarnie odpowiadają za jego spłatę.

Aby nie odpowiadać za długi
Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi męża, wystarczy znieść wspólnotę majątkową. Można to zrobić u notariusza, spisując odpowiednią umowę. Wymagana jest jednak zgoda obojga małżonków.

W sytuacji, kiedy mąż nie wyraża zgody na wprowadzenie rozdzielności majątkowej, żona może wnieść sprawę do sądu. Wystarczającym dowodem w sprawie będzie fakt niespłacenia długów przez jej męża.

 

Ekspert ma glos
RADOMIR STASICKI, prawnik z Biura Rzecznika Praw Konsumenta w Rzeszowie:
- Artykuł 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stwierdza, że jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte za zgodą drugiego małżonka, czyli w trakcie zawierania umowy, wówczas wierzyciel może zażądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków. Należy też pamiętać, że w sytuacji, gdy małżonek przejmuje spadek, wówczas odpowiada za ewentualne długi osoby zmarłej.

Pamietaj, że…
1. Gdy dług powstał przed ślubem wierzyciele nie mają prawa żądać spłaty z majątku wspólnego.
2. Aby w przyszłości nie odpowiadać za długi męża albo żony, wystarczy znieść wspólnotę majątkową.
 

Więcej na temat: dług, spłata, małżeństwo, żona, mąż

Komentarze (8)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.