A A AAktualnościkomentarze (0)

Zmiany w ZUS IWA – zobacz kogo obowiązują

Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie

Płatnicy składki na ubezpieczenie wypadkowe zobowiązani są składać informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA. Jednak nie dotyczy to wszystkich płatników.

W związku z tym nasuwają się pytania. Np. kto ma zatem taki obowiązek lub kto jest zobowiązany do złożenia tej informacji?

Czas do 1 lutego br.
- Dokument ten zobowiązani są złożyć płatnicy składek, którzy w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Ponadto musieli być zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2010 r. jak też byli wpisani do rejestru Regon w dniu 31 grudnia 2009 r – wylicza Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.
Informację za dany rok przekazuje się do ZUS w terminie do 31 stycznia roku następnego. Ponieważ w tym roku ostatni dzień stycznia przypada w niedzielę płatnicy mogą to zrobić do 1 lutego.

Czemu służy ta informacja?
ZUS na podstawie danych zawartych w informacji ZUS IWA ustala płatnikom wysokość obowiązującej ich na dany rok składkowy stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
- Jednakże ustalenie stopy procentowej składki przez ZUS dotyczy tylko tych płatników, którzy przekażą ten dokument za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe. Tak ustaloną stopę procentową składki wypadkowej płatnicy są zobowiązani stosować do dokonywanych rozliczeń składek za okres całego roku składkowego trwającego od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego – dodaje Bukała.

Jak to wypełnić?
Jak już informowaliśmy wcześniej zmienił się sam formularz ZUS IWA. Czy w tym roku coś się zmieniło w zasadach wypełniania tego formularza?
- Tak. W tym roku obowiązuje nowy formularz informacji ZUS IWA W formularzu tym przywrócono m.in. pole dotyczące adresu poczty elektronicznej, jak również zmieniono opis dotyczący wypełniania pola 01 w bloku IV „Rodzaj działalności według PKD”. Składając tę informację za 2009 r. płatnicy składek w polu 01 w bloku IV zobowiązani są podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r., tj. kod PKD „2007” z jakim płatnik był ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia 2009 r. - odpowiada Bukała.
To ważne, bo jeżeli przedsiębiorca nie poda tego kodu, albo wpisze błędny numer, może to skutkować niewłaściwym wyliczeniem stopy procentowej składki wypadkowej.

Szczegóły na stronie ZUS
Gdzie można szukać dodatkowych informacji o ZUS IWA?
Na stronie internetowej www.zus.pl dostępne są poradniki „Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA”. Ponadto wszelkich informacji udzielają nasi pracownicy w placówkach ZUS na terenie całego kraju.

 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.