A A AWydarzeniakomentarze (5)

Tarnobrzeg: Nie uwierzysz, co zostało z kopalni siarki

Tu kiedyś była tu uciążliwa dla środowiska odkrywkowa kopalnia siarki. Teraz jest Jezioro Tarnobrzeskie

Fot.: Klaudia Tajs

Tu kiedyś była tu uciążliwa dla środowiska odkrywkowa kopalnia siarki. Teraz jest Jezioro Tarnobrzeskie

Są już pierwsze zmiany i zapowiedzi kolejnych po przejęciu przez gminę Tarnobrzeg Kopalni Machów, która już od dawna nie wydobywa siarki.

Likwidacja strefy górniczej, wydłużenie plaży przy Jeziorze Tranobrzeskim i wprowadzenie „swoich ludzi” do rady nadzorczej Kopalni Machów, to pierwsze zmiany związane z tym przejęciem.

Zniknie strefa górnicza
– W czwartek, w Warszawie odbyło się ostatnie walne, podczas którego zmieniliśmy statut, gdyż poprzedni przewidywał, że walne odbywają się w Warszawie. Teraz spotkania będą odbywały się w siedzibie spółki – twierdzi Norbert Masztalerz, prezydent Tarnobrzega.

Spokój wydaje się pozorny. Na przełomie września i października zniknie strefa górnicza. Tym samym Jezioro Tarnobrzeskie stanie się obiektem ogólnodostępnym, co umożliwi uruchomienie w przyszłym roku pola namiotowego i budowę profesjonalnej stanicy wodniackiej. O półtora kilometra ma być także wydłużona plaża, a przyszłoroczny sezon wypoczynkowy potrwa znacznie dłużej.


Rekultywacja i swoi w spółce
Co z dokończeniem rekultywacji? Na finansowanie prac do końca 2013 r. Kopalnia Machów ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Zdaniem tarnobrzeskiego samorządu, do tego czasu większość zadań rekultywacyjnych zostanie zrealizowana.


– W najbliższym czasie doczekamy się rozwiązania rekultywacji klarownika nr 2 – zapowiada prezydent Mastalerz. – Kopalnia będzie żyła swoim życiem, a my będziemy podejmować działania, służące interesowi samorządu i wykonywać konkretne zobowiązania.


Prezydent zapowiada także zmiany personalne we władzach kopalni. To  wprowadzenie 3 przedstawicieli samorządu do rady nadzorczej. Zmiany w zarządzie firmy uzależnia od realizacji przez prezesów jego oczekiwań i samorządu. – Trudno, żebym takiej operacji nie dokonał – wyjaśnia Mastalerz.

Koniec górnictwa siarkowego
Eksploatację złóż siarki rodzimej metodą odkrywkową w rejonie tarnobrzeskim prowadzono w wyrobisku "Piaseczno" w latach 1958-1971, a w wyrobisku "Machów" w latach 1970 –1992.Prowadzona eksploatacja rudy siarkowej i jej przeróbka była uciążliwa dla środowiska naturalnego.


Jednak dobra koniunktura siarki na rynkach światowych uległa w 1991r. gwałtownemu załamaniu. Doprowadziło to do zahamowania rozwoju górnictwa siarki w Polsce i likwidacji wyrobiska górniczego.

Z wyrobisk „Piaseczno” i„Machów” łącznie wydobyto ok. 82 mln ton rudy siarkowej.

 

Komentarze (5)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.