A A AAktualnościkomentarze (14)

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne

Nasze ekspertki (od lewej): Renata Wiącek i Elwira Kochanowska-Pięciak z rzeszowskiego MOPS. Fot. Krystyna Baranowska

Nasze ekspertki (od lewej): Renata Wiącek i Elwira Kochanowska-Pięciak z rzeszowskiego MOPS. Fot. Krystyna Baranowska

Na pytania odpowiadają Renata Wiącek, podinspektor i Elwira Kochanowska-Pięciak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

- Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Mieszkam z żona, która też jest niepełnosprawna, ale w stopniu umiarkowanym. Kto będzie w moim przypadku uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego? Czy niepełnosprawny ma się opiekować niepełnosprawnym?

- Zgodnie z przepisami prawo do świadczenia pielęgnacyjnego niestety nie będzie przysługiwało ani pańskiej żonie, ani panu. Z art. 17 pkt. 5 wynika, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim.

 - Opiekuję się teściową po wylewie, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i wymaga nieustannej opieki. Dlatego nie mogę pracować zarobkowo. Jednak podobno nie mogę otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego, bo jestem synową. Czy to prawda?

- W tym przypadku, pomimo że nie może pani podjąć pracy to nie przysługuje pani to świadczenie, gdyż jest pani synową, a to oznacza, że nie ciąży na pani obowiązek alimentacyjny wobec teściowej i zgodnie z przepisami nie może pani świadczenia pielęgnacyjnego otrzymać. Gdyby pani była córką, to wówczas o takie świadczenie mogłaby pani wystąpić.

- Opiekuję się ponad 80-letnią matką, która wymaga całodobowej opieki. Dlatego nie mogę podjąć pracy. Aktualnie mama przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Czy mogę otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł?

 - Jeżeli pana matka wymagająca opieki przebywa w instytucji, która zapewnia całodobową opiekę, to pomimo, że pan tam przychodzi i pomaga w opiece nad swoją mamą, to jednak świadczenie panu nie przysługuje.

- Mam niepełnosprawne dziecko w wieku 16 lat, które posiada orzeczenie z umiarkowanym stopniem. Czy mogę otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Nie. Dziecko pani musiałoby się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- Mój 21-letni syn jest niepełnosprawny, ale studiuje i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Jego orzeczenie o niepełnosprawności na okres 3 lat niedługo się skończy. Czy może on liczyć dalej na ten zasiłek?

- Tak, ale musi on uzyskać kolejne orzeczenie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Tu uwaga to orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. O to trzeba się postarać, bo zespół orzeka na wniosek: osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.

- Mieszkam z bratem, który ma I grupą inwalidzką i 75-latnią matką, która jest poważnie chora. Czy w związku z tym muszę się zwolnić z pracy, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

- W tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo nabycia przez pana prawa do świadczenie pielęgnacyjne jednakże pod warunkiem rezygnacji z pracy.

- Mam 24-letniego syna z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Zrezygnowałam z pracy, aby się nim opiekować. Teraz zamierzam starać się o świadczenie pielęgnacyjne. Mam pytanie, rodzice przepisali mi 2-hektarowe gospodarstwo rolne? Czy to jest przeszkodą do otrzymania tego świadczenia?

- Przepisy w tej sprawie nie wymieniają gospodarstwa rolnego jako przeszkody. Dlatego uważam, że pani powinna złożyć dokumenty do właściwego mi9ejscowo MOPS lub GOPS. Jeśli decyzja będzie negatywna to może się pani od niej odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Komentarze (14)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.